663 978 183
Nowe przepisy dotyczące rejestracji aut

NOWE PRZEPISY DOTYCZĄCE REJESTRACJI AUT W 2024 ROKU

Nowe przepisy dotyczące rejestracji aut mają obowiązywać od 1 stycznia 2024 roku. Do tej pory kierowcy mieli 30 dni na zgłoszenie we właściwym wydziale komunikacji (zgodnym z miejscem zamieszkania) faktu nabycia i zbycia pojazdu. Zgłoszenie nabycia samochodu nie było równoznaczne z rejestracją auta. Jeżeli ktoś posiada profil zaufany, zgłoszenia nabycia mógł dokonać za pośrednictwem platformy internetowej.

Niedopełnienie obowiązku zgłoszenia nabycia przez nabywcę samochodu używanego oznaczało grzywnę w wysokości od 200 do 1000 zł. Kara pieniężna nakładana była za brak zgłoszenia zakupu, a nie rejestracji auta kupionego w Polsce.

Od nowego roku mają obowiązywać nowe zasady dotyczące rejestracji samochodów. W ramach znowelizowanych przepisów, każdy kupujący samochód będzie musiał dokonać jego rejestracji w określonym terminie. Dotyczy to zarówno aut zakupionych w Polsce, jak i aut sprowadzonych z zagranicy. Do tej pory wystarczyło zgłosić zakup auta z polskimi numerami rejestracyjnymi. Od nowego roku każda zmiana właściciela samochodu będzie wiązała się z koniecznością przerejestrowania auta. Zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu, pozostanie jednak obowiązek rejestracji auta i zgłoszenia jego zbycia w momencie sprzedaży.

Zgodnie z projektem nowych przepisów Kupujący będą mieli na to 30 dni, w przypadku osób prywatnych i 90 dni w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się auto handlem. Jeżeli nowy właściciel nie dotrzyma terminu określonego w przepisach zapłaci 500 zł kary. W przypadku auto handlu grzywna za przekroczenie ustawowych 90 dni wyniesie 1000zł.

Koszt rejestracji auta przy zachowaniu dotychczasowych tablic rejestracyjnych to aktualnie 66,50 zł. Przerejestrowanie auta z wydaniem nowych tablic rejestracyjnych to koszt 160 zł.