663 978 183
Strefa Czystego Transportu w Polsce – początek końca silników spalinowych?

Strefy Czystego Transportu w Polsce – jakim samochodem nie wjedziesz do miasta? Co musisz wiedzieć na ten temat? Lista miast z SCT

W dzisiejszych czasach, gdy troska o środowisko naturalne staje się priorytetem społeczeństwa, Polska podejmuje kroki w kierunku zrównoważonej i ekologicznej mobilności.

Jednym z kluczowych środków w realizacji tego celu są tzw. „Strefy Czystego Transportu”. Co to takiego i jak wpływają na nasze codzienne życie? Na jakie zmiany muszą się przygotować posiadacze starszych aut? Kto nie wjedzie do SCT?

1. Definicja Strefy Czystego Transportu:

Strefy Czystego Transportu (SCT) to obszary, w których wprowadza się ograniczenia dotyczące rodzajów pojazdów, jakie mogą poruszać się po danym obszarze.

Celem jest poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji szkodliwych substancji oraz promowanie ekologicznych form transportu. W Europie SCT nie są nowością i funkcjonują już w ponad 300 europejskich miastach. W Polsce pierwsze Strefy Czystego Powietrza, ograniczające wjazd pojazdom o określonej klasie emisyjnej, zaczną funkcjonować w 2024 roku.

2. Wprowadzenie Stref Czystego Transportu w Polsce:               

Nowelizacja Ustawy o elektromobilności z 2021 roku, daje samorządom możliwość tworzenia Stref Czystego Transportu. Pierwsze inicjatywy dotyczące Stref Czystego Transportu w Polsce pojawiły się w większych miastach. Wprowadzając zakazy dla pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi, lokalne władze dążą do poprawy jakości powietrza w centrach miejskich.

SCT w Krakowie będzie obowiązywała od lipca 2024 roku. Do podobnych ograniczeń przymierza się również Warszawa (wprowadzenie SCT w 5 etapach od 2024 r. do 2032 r.) i Wrocław (etapowo od 2025 r. do 2030 r.). Inne miasta takie jak: Poznań, Łódź, Katowice i Gdańsk. również wykazują zainteresowanie wprowadzeniem SCT, jednak nie ma oficjalnych deklaracji czy i kiedy takie strefy zostaną wprowadzone.

3. Rodzaje Ograniczeń:                           

W ramach Stref Czystego Transportu wprowadza się różnorodne ograniczenia. Mogą to być zakazy wjazdu dla pojazdów o określonym rodzaju napędu, np. silników diesla, bądź też wymagania dotyczące spełnienia określonych norm emisji spalin. W niektórych przypadkach stawia się na promowanie środków transportu publicznego, rowerów czy samochodów elektrycznych.

Wjazd do Stref Czystego Transportu jest więc zakazany dla samochodów, które nie spełniają określonych norm.

W Krakowie zakaz będzie dotyczył: pojazdów na benzynę lub LPG wyprodukowane przed 1992 r. (lub poniżej normy Euro 1) oraz pojazdy z silnikiem Diesla wyprodukowane przed 1996 r. (lub poniżej normy Euro 2).

W Warszawie do SCT nie wjadą: posiadacze pojazdów spalinowych starszych niż 27 lat (lub poniżej normy Euro 2) oraz pojazdów z silnikiem Diesla starszych niż 18 lat (lub poniżej normy Euro 4).

Zakaz wjazdy nie będzie dotyczył pojazdów:                                                 

1. służb specjalnych takich jak policja, straż pożarna, ratownictwo medyczne, Inspekcja Transportu Drogowego, ABW, Agencja Wywiadu, Służby Kontrwywiadu i Wywiadu Wojskowego, CBA, Straż Graniczna, Służba Ochrony Państwa, Służba Więzienna, Krajowa Administracja Skarbowa, jednostki ochrony przeciwpożarowej, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa,

2. osób z niepełnosprawnościami i seniorów,

3. specjalnych (pomocy drogowej, food trucków, camperów),

4. zabytkowych,

5. zarządców dróg,

6. autobusów zeroemisyjnych i autobusów szkolnych,

7. motocykli.

Auta uprawnione do wjazdu do strefy będą musiały mieć odpowiednie naklejki na szybie, zawierające informację o roku produkcji pojazdu oraz o tym, z jakiego paliwa on korzysta.

Samochody elektryczne, hybrydowe, wodorowe i zasilane gazem ziemnym będą zatem miały priorytet w ruchu miejskim. Za naruszenie przepisów dotyczących wjazdu do Strefy Czystego Transportu będzie groził mandat w wysokości 500 zł.

4. Wyzwania i Kontrowersje:

Wprowadzenie Stref Czystego Transportu nie jest pozbawione wyzwań. Wprowadzenie zakazów dla określonych pojazdów może być kontrowersyjne, zwłaszcza jeśli nie są dostępne alternatywne środki transportu dla mieszkańców. Ponadto, istnieje potrzeba odpowiedniej infrastruktury do obsługi pojazdów ekologicznych.

W Skup Aut Lublin MARAUTO zawsze  najnowsze informacje.